KÜNYE

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Vedat Refayeli

Genel Yayın Yönetmeni
Selahattin Şener

Mizanpaj ve Tasarım
Serhat Refayeli

Hukuk Danışmanı
Av. Uğur Kızılkaya

Mali Danışman
Selami Akpınar

Yayın Kurulu
Faruk Terzioğlu, Mehmet Yavuz, Selahattin Şener, Vedat Refayeli, Zafer Taş, Murat Balkuş


Wordpress Themes - Travel Wordpress Themes - Restaurant Wordpress Themes